Skip to main content

Ein Cymorthfeydd

Tre-gŵyr

Mae Meddygfa Tregŵyr yng nghanol Tre-gŵyr ar y groesffordd, roedd yr adeilad cyn hynny yn gydweithfa yn y 1970au a chyn hynny yn siop hen bethau. Cafodd yr adeilad ei ail-osod yn llawn i filfeddygfa ac nid yw wedi newid llawer ers hynny! Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, rydym yn bwriadu diweddaru meddygfa Tregŵyr a'i hailwampio.

Mae'r gangen hon hefyd yn elwa o'i maes parcio ei hun, ond mae hwn yn mynd yn brysur iawn ac rydym yn edrych i mewn i opsiynau ar gyfer mwy o gyfleusterau parcio. Mae dwy ystafell ymgynghori, theatr lawdriniaeth, swît ddeintyddol, wardiau cwn a chathod, labordy ar y safle a fferyllfa.

Llanelli

Mae Meddygfa Llanelli, a leolir ar Heol Sandy, yn cefnu ar lwybr yr arfordir ar gyrion Llanelli. Adeiladwyd yr adeilad hwn yn bwrpasol fel milfeddygfa ac agorodd ei ddrysau am y tro cyntaf yn 1990.

Mae ganddo faes parcio o faint da a dwy ystafell ymgynghori. Mae yna theatr lawdriniaeth bwrpasol, ystafell ddelweddu ddiagnostig (pelydr-x ac uwchsain), swît ddeintyddol, cyfleusterau ysbyty claf ar y safle, labordy a fferyllfa.