Skip to main content

Gwasanaethau labordy

Mae gennym ein labordy ein hunain ar y safle gyda pheiriannau newydd sbon a gallwn gynnig cyflenwad enfawr o brofion. Bydd llawer o'n profion yn rhoi canlyniadau'r un diwrnod, rhai mewn cyn lleied ag 20 munud. Mae gennym berthynas agos ag un o'r labordai milfeddygol mwyaf blaenllaw yn y wlad a gellir trefnu unrhyw brawf na allwn ei berfformio yn y clinig yn gyflym.

Mae rhai o’r profion y gallwn eu darparu yn cynnwys:

Profion Gwaed

 • profion gwaed cyn anesthetig (cyn triniaeth neu anesthetig)
 • proffiliau mwy cynhwysfawr (ar gyfer claf sâl)
 • profion gwaed organ penodol
 • sgriniau iechyd geriatrig (ar gyfer claf hŷn)
 • monitro glwcos yn y gwaed (ar gyfer claf diabetig)
 • monitro ffenobarbitol (ar gyfer claf epileptig)
 • Monitro T4 (ar gyfer claf â phroblemau thyroid)

Profion Wrin

 • asesu am haint
 • asesu ar gyfer clefyd arennol (arennau)
 • asesu ar gyfer glwcos (diabetes)
 • asesu am weddillion / cerrig / crisialau
 • reffractometreg (mesur crynodiad wrin)

Microsgopeg a Sytoleg

 • asesu samplau croen / gwallt / gwaed / wrin
 • defnyddio microsgop ar gyfer asesu
 • gallu defnyddio technegau staenio arbennig ar gyfer ymchwiliadau pellach
 • asesu ar gyfer parasitiaid
Lab Services