Skip to main content

Dermatoleg (Problemau Croen)

Mae pob un o’n milfeddygon yn trin cyflyrau croen yn rheolaidd, ac rydym hefyd yn ffodus iawn bod gan un o’n tîm Dystysgrif mewn Dermatoleg Filfeddygol, (Karen Breton BVSc GPCertDERM MRCVS). Mae'n cael ei chyfeirio at achosion cymhleth yn rheolaidd gan bractisau lleol. Rydym yn hapus i ymchwilio a thrin unrhyw broblemau sy'n gysylltiedig â'r croen.

Rhai problemau croen cyffredin:

  • Cosi / Puritis
  • Llyfu pawennau
  • Alergeddau
  • Colli gwallt / problemau ffwr
  • Heintiau clust
  • Materion ewinedd a thraed
  • Twf croen anarferol
  • Heintiau croen
  • Croen coch neu lid
  • A llawer mwy…
Dermatology

‘Mae’r croen yn adlewyrchu unrhyw newid yn y corff’ felly gall problem feddygol arwain at newidiadau yn y croen y gellir mynd i'r afael â hwy ochr yn ochr â thriniaeth draddodiadol a rheolaeth feddygol.