Skip to main content

Gofal Diwedd Oes Anifeiliaid Anwes

Rydym yn deall bod delio â marwolaeth anifail anwes yn amser torcalonnus a gall fod yn arbennig o anodd trefnu apwyntiad ar gyfer ewthanasia. Mae gan ein tîm lawer o brofiad gyda hyn ac rydym yn aml wedi bod trwy hyn ein hunain gyda'n hanifeiliaid anwes ein hunain. Rydym yma i'ch helpu a'ch cefnogi trwy'r broses anodd hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu geisiadau penodol yna cysylltwch â'r feddygfa a byddwn yn hapus i drafod.

Amlosgi Anifeiliaid Anwes

Mae gennym berthynas agos ag amlosgfa anifeiliaid anwes annibynnol er mwyn sicrhau
rhoi eich anifail anwes i orffwys yn ofalus ac yn barchus. Gallwn drefnu
amlosgiadau ar gyfer anifail unigiol lle mae eu llwch yn cael ei ddychwelyd gyda dewis o gasgedi, yrnau neu diwbiau gwasgariad.
Maent hefyd yn cynnig gwasanaeth amlosgi safonol lle na chaiff y llwch ei ddychwelyd.
Mae gan yr amlosgfa ardd goffa y gallwch ymweld â hi ac maent ar gael ar gyfer ymholiadau uniongyrchol trwy eu gwefan petsinpeace.co.uk

Claddu Anifeiliaid Anwes

Fel arfer caniateir claddu anifeiliaid anwes ar eich eiddo eich hun neu mewn mynwent anifeiliaid anwes. Mae yn erbyn y gyfraith claddu anifail y tu allan i'r lleoedd hyn heb ganiatâd. Os penderfynwch gladdu eich anifail anwes yn eich gardd, mae'n bwysig cloddio twll dwfn (o leiaf 1.25m), gan osgoi gwifrau a chyrsiau dŵr.

End of Life Care