Skip to main content

Argyfwng

Os oes gennych chi argyfwng gyda’ch anifail anwes yn ystod ein horiau agor arferol (8.30 – 18.00 dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30 – 12.00 dydd Sadwrn)

Ffoniwch ni ar y rhifau canlynol:

Meddygfa Tregŵyr: 01792 879822
Meddygfa Llanelli: 01554 773943

Argyfwng y Tu Allan i Oriau

Vetsnow-emergency-logoMae ein gwasanaeth y Tu Allan i Oriau yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd gan Vets Now, Abertawe. Gallwch eu ffonio'n uniongyrchol ar 01792 775572. Neu os byddwch yn ffonio ein rhif rheolaidd dylech gael eich trosglwyddo'n uniongyrchol.

Vets Now
20 Viking Way
Winch Wen
Abertawe
SA1 7DA

Os ydych chi'n poeni bod eich anifail anwes wedi bwyta rhywbeth na ddylai fod, gallwch chi edrych ar ein canllaw gwenwynau defnyddiol: