Skip to main content

Ysbaddu

Rydym yn darparu gwasanaeth ysbaddu ar gyfer pob anifail anwes. Mae ysbaddu yn gysylltiedig â llawer o fanteision iechyd hirdymor. Gallwch ddysgu am y rhain yn adran Llyfrgell Iechyd Anifeiliaid Anwes y wefan, neu byddai ein tîm yn hapus i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau. Mae pob anifail anwes yn wahanol ac rydym yn hapus i drafod gofynion unigol.

Mae'r rhan fwyaf o'n hysbaddu yn llawfeddygol ac ni ellir ei wrthdroi. Mae opsiwn di-lawfeddygol dros dro ar gael mewn rhai achosion, gyda'r defnydd o fewnblaniadau hormonaidd ar gael ar gyfer rhai rhywogaethau. Siaradwch ag un o'n tîm neu gwnewch apwyntiad i drafod hyn ymhellach. 

Neutering